Xương Vụn

75.000₫

Xương vụn là phần xương cắt ra từ phần xương cốt lết, phần xương này chỉ có xương nên đa số chỉ dùng để ninh và hầm cho ngọt nước.