Xương Giá

120.000₫

Là phần xương có hình cánh quạt được lấy từ phần đùi trước (vai). Xương Giá phải còn ít thịt bọc ngoài xương.

Là phần xương có hình cánh quạt được lấy từ phần đùi trước (vai). Xương Giá phải còn ít thịt bọc ngoài xương.

Với tính chất thịt mềm và xương mềm, xương giá thường được dùng để kho, nấu canh hoặc để hầm rất thích hơp cho trẻ em hay người lớn tuổi.