Thịt Heo Sạch

Ba Chỉ Bụng (Đế)

Giá: 210.000₫

Ba Chỉ Đầu Giòn

Giá: 150.000₫

Ba Chỉ Rút Sườn

Giá: 250.000₫

Bao Tử

Giá: 150.000₫

Cật heo

Giá: 140.000₫

Chân Giò

Giá: 100.000₫

Chân Giò Dưới

Giá: 130.000₫

Chân Giò Rút Xương

Giá: 165.000₫

Chân Giò Trên

Giá: 90.000₫

Cốt Lết

Giá: 125.000₫

Cuống Họng

Giá: 140.000₫

Da Heo

Giá: 80.000₫

Dạ Trường

Giá: 350.000₫

Đầu Lòng

Giá: 90.000₫

Đuôi Heo

Giá: 200.000₫

Gan

Giá: 20.000₫

Lá Lách

Giá: 70.000₫

Lòng Già

Giá: 105.000₫

Lòng Non

Giá: 140.000₫

Lưỡi Heo

Giá: 180.000₫

Mỡ Heo

Giá: 50.000₫