Đầu Lòng

Cật heo

Giá: 140.000₫

Cuống Họng

Giá: 140.000₫

Dạ Trường

Giá: 350.000₫

Đầu Lòng

Giá: 90.000₫

Gan

Giá: 20.000₫

Lá Lách

Giá: 70.000₫

Lòng Già

Giá: 105.000₫

Lòng Non

Giá: 140.000₫

Lưỡi Heo

Giá: 180.000₫

Mũi Heo

Giá: 90.000₫

Tai Heo

Giá: 110.000₫

Tim

Giá: 220.000₫