Đầu Lòng

90.000₫

Bao gồm cả bộ đầu (Tai, mũi, xương đầu) và nguyên bộ lòng của heo