Dạ Trường

350.000₫

-Dạ trường là tử cung của con heo cái, 1 con heo cái chỉ có 1 bộ dạ trường duy nhất nên nó rất quý. Dạ trường có thể dùng để hấp hành ăn cảm giác giòn, dai và rất ngon.