Tất cả sản phẩm

Da Heo

Giá: 80.000₫

Chân Giò Rút Xương

Giá: 165.000₫

Ba Chỉ Rút Sườn

Giá: 250.000₫

Ba Chỉ

Giá: 180.000₫

Thịt Vai

Giá: 130.000₫

Xương Cốt Lết

Giá: 110.000₫

Giò Sống

Giá: 190.000₫

Nạc Xay

Giá: 120.000₫

Thăn Chuột

Giá: 180.000₫

Sườn Già

Giá: 170.000₫

Xương Giá

Giá: 120.000₫

Xương Ống

Giá: 120.000₫

Xương Đuôi

Giá: 120.000₫

Xương Cổ

Giá: 120.000₫

Chân Giò

Giá: 100.000₫

Nọng

Giá: 100.000₫

Thịt Nách

Giá: 130.000₫

Cốt Lết

Giá: 125.000₫

Thịt Xay

Giá: 110.000₫

Thịt Đùi

Giá: 130.000₫

Nạc Thăn

Giá: 170.000₫