Tất cả sản phẩm

Tim

Giá: 220.000₫

Tai Heo

Giá: 110.000₫

Mũi Heo

Giá: 90.000₫

Lưỡi Heo

Giá: 180.000₫

Lòng Già

Giá: 105.000₫

Lòng Non

Giá: 140.000₫

Lá Lách

Giá: 70.000₫

Gan

Giá: 20.000₫

Dạ Trường

Giá: 350.000₫

Cuống Họng

Giá: 140.000₫

Cật heo

Giá: 140.000₫

Bao Tử

Giá: 150.000₫

Xương Vụn

Giá: 75.000₫

Xương Ống Trắng

Giá: 65.000₫

Sườn Non

Giá: 230.000₫

Sụn Sườn Già

Giá: 140.000₫

Sụn Giá

Giá: 190.000₫

Chân Giò Trên

Giá: 90.000₫

Chân Giò Dưới

Giá: 130.000₫

Ba Chỉ Bụng (Đế)

Giá: 210.000₫

Mỡ Heo

Giá: 50.000₫