Ba Chỉ Bụng (Đế)

210.000₫

Ba chỉ bụng (đế) là phần thịt mỡ phía đuôi của tấm ba chỉ,là phần chỉ có lớp da mỡ mỏng sát với thịt. Phần ba chỉ bụng này thịt mềm, ít mỡ, có thể dùng để chế biến tất cả các món như ba chỉ mà không phải lo ngại về lượng mỡ quá nhiều của thịt ba chỉ

Ba chỉ bụng (đế) là phần thịt mỡ phía đuôi của tấm ba chỉ,là phần chỉ có lớp da mỡ mỏng sát với thịt. Phần ba chỉ bụng này thịt mềm, ít mỡ, có thể dùng để chế biến tất cả các món như ba chỉ mà không phải lo ngại về lượng mỡ quá nhiều của thịt ba chỉ