Mới !
Ba Chỉ Rút Sườn

Ba Chỉ Rút Sườn

Giá: 250.000₫

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT TRONG TUẦN

Thịt Đùi

Giá: 130.000₫

Nạc Thăn

Giá: 170.000₫

CÁC SẢN PHẨM THỊT HEO SẠCH LONG PHÁT

Mỡ Heo

Giá: 50.000₫

Đuôi Heo

Giá: 200.000₫

Thịt Vai

Giá: 130.000₫

Xương Cốt Lết

Giá: 110.000₫

Giò Sống

Giá: 190.000₫

Nạc Xay

Giá: 120.000₫

Thăn Chuột

Giá: 180.000₫

Xương Giá

Giá: 120.000₫

Xương Ống

Giá: 120.000₫

Xương Đuôi

Giá: 120.000₫

Xương Cổ

Giá: 120.000₫

Chân Giò

Giá: 100.000₫

Cốt Lết

Giá: 125.000₫

Thịt Xay

Giá: 110.000₫

Thịt Đùi

Giá: 130.000₫

Nạc Thăn

Giá: 170.000₫

Nạc Đùi

Giá: 160.000₫

Nạc Vai

Giá: 160.000₫

Ý kiến khách hàng